• Hem
  • Auktoriserad

Auktoriserad fotograf

Detta innebär utbildningen »AUKTORISERAD FOTOGRAF I DIGITAL BILDLEVERANS«

År 2002 startades SFFs auktorisationsutbildning i digital bildleverans, öppen endast för Svenska Fotografers Förbunds medlemmar.

Efter genomfört inträdesprov får fotografen tillgång till utbildningen. Utbildningen, som är krävande, omfattar alla steg i ett digitalt bildflöde och säkerställer att fotografen efter godkänd examen kan leverera digitala bilder optimerade för de media de skall publiceras i.

Auktorisationen är sanktionerad av Grafiska kammaren.

Auktorisationskursen är 11 veckor lång och startar varje vår och hösttermin.

Utbildningen omfattar:

  • Färgkalibrering av bildskärmar och skrivare
  • Inskanning av dia och negativa film material
  • Digital fotografering på professionell nivå
  • Korrigering av bildfiler
  • Avancerad digital bildretusch
  • Digital leverans för tryck och webb i RGB
  • Digital leverand av färdiga tryckoriginal i CMYK
  • Digital arkivering.

Den genomförs med filmade föreläsningar och webbaserat konferenssystem med fråge- forum tillgängligt för alla deltagare. Utöver föreläsningarna ingår praktiska övningar, inlämningsuppgifter samt självstudier som avslutas med skriftlig examination.

Efter godkänt resultat får deltagarna rätt att använda den särskilda auktorisationslogotypen.

Lärare och handledare är Stefan Ohlsson och Hans Sundqvist, båda med gedigen erfaren- het som utbildare/konsulter inom det grafiska och fotografiska området.

SFF uppmanar medlemmarna att genomgå utbildningen som höjer kunskapsnivån i digital bild. Omstöpningen av fotografyrket till fullständig digital verksamhet har gått fort och kommer inte att avstanna. Investeringar i ny teknik innefattar givetvis inte bara hårdvara utan också en gedigen kunskap via utbildning.